Lid worden?

Terug naar de thuispagina


Als u lid wordt, dan kost u dat de eerste vier avonden niets! Daarna kost het per verenigingsjaar (1 september tot en met 31 augustus) het volgende:

Volwassenen
Plaatselijk lid en tevens bondslid (hoofdlidmaatschap): € 90,--
Alleen plaatselijk (dubbel) lid: € 55,--
Alleen donateur: min. € 10,--


Jeugd tot 19 jaar
Plaatselijk lid en tevens bondslid (hoofdlidmaatschap): € 65,--
Alleen plaatselijk (dubbel) lid: € 40,--


Voordeelactie voor basisscholieren
Speciale voordeelactie voor basisscholieren: zij betalen slechts € 40,-- contributie voor een plaatselijk lidmaatschap, inclusief schaakles en lesmateriaal.


Gezinslidmaatschap
Elk tweede en volgend lid uit één gezin krijgen een reductie van 50% op het plaatselijke lidmaatschap.

Deze gezinskorting geldt niet voor bondslidmaatschap en ook niet voor de voordeelactie voor basisscholieren.

Terug naar de thuispagina